top of page

Etkili Ders Çalışma

Etkili çalışma, herkese uyan genel geçer bilgilerin olduğu bir yaklaşımdan ziyade her çocuğun ihtiyacı ve potansiyeline uygun belirlenmesi gereken bir çerçevedir. Ders çalışma yöntemleri çocuğunuza göre uyarlanmalıdır. Herkesin farklı özellikleri vardır bu yüzden çocuğunuz için neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını belirlemek önemlidir. Kimi çocuklar uzun süre çalışıp uzun süre ara vererek ders çalışabilirler kimi çocuklar kısa sürede ders çalışıp kısa sürede ara vererek devam edebilirler. Bazı öğrenciler öğrendikleri bilgiyi kalıcı hale getirmekte zorlanabilirler bu sebeple de çok fazla tekrara ihtiyaç duyabilirler. Bazı öğrenciler ise öğrendikleri bilgileri ders sonrasında özet çıkararak yazmaları onlara iyi gelebilir. Bunların hepsini gözlemlemek faydalı olacaktır. 


Ders çalışma alışkanlıkları kazandırırken çocuğun bireysel farklılıklarına dikkat etmek gerekir:

• Amaç ve hedef belirlenmeli.

• Günlük, haftalık, aylık planlar yapılmalı.

• Planlar kontrol edilmeli, eksikler tespit edilmeli (Neler iyi gitti? Ne olduğunda daha iyi oldu?)

• Zaman verimli kullanılmalı.


Amaçları net bir şekilde belirlemek, istekleri ve hedefleri görmeye yardımcı olur ve bu süreçte aynı zamanda bir motivasyon kaynağıdır. Amaç ve hedef belirlenirken öğrencinin “Ne için çalışıyorum ve nereye ulaşmaya çalışıyorum?” sorularının cevabına sahip olması gerekir.


Ölçülebilir, alternatifsiz, istekler doğrultusunda, yönetilebilir, ana hedefi destekleyen hedefler olmalıdır. Örneğin; çok soru çözmek verimli bir hedef olmayabilir çünkü ölçülebilir değildir. Bunun yanın da her gün 200 soru çözmek bunu da dört temel derse ellişer soru olacak şekilde bölüştürmek ölçülebilir bir hedeftir. Bu sayede siz ve çocuğunuz ne kadar yol kat ettiğini ve ana hedefe ulaşmaya ne kadar yaklaştığını göreceksiniz. Bu motivasyonu da arttıracaktır. Alternatifsiz olması demek “Her gün 30 sayfa kitap okumaya çalışacağım ama bazen 20 sayfa da olabilir.” gibi alternatifler eklenmemesini temsil eder. Aksi takdirde çocuk yapmama ihtimalini de barındıran bir hedef olduğunda daha az yorulacağı alternatifi seçme eğilimde olabilir. İstekler doğrultusunda olması çocuğun belirlediği hedefin onu motive eden ana bir hedefi destekler olması gerekmesini ifade etmektedir. Yönetilebilir olması hedefin gerçekçi, çocuğun yönetebileceği yani yapabileceği kadar olmasını ifade eder.


Verimli ders çalışma yöntemlerinde en önemli noktalardan bir tanesi sürekliliktir. Süreklilik: yani her gün yeterli miktarda çalışmaktır. Kimi zaman çok yoğun ders çalışıp kimi zaman bunu bırakmak verimli bir ders çalışma yönteminin olmadığını gösterir. Çünkü verim ve süreklilik hayatta birçok konuda olduğu gibi iç içe geçmiştir. 


Çocuğum Verimsiz Ders Çalışıyor Olabilir Mi?

• Amaçsız, hedefsiz ve önceliklerin belirsiz olması

• Plansız ve düzensiz çalışmak

• Her gün farklı yerde çalışmak

• Sesli veya dikkat dağınıklığı yaratacak ortamlar

• Anlayamadığı veya zorlandığı dersleri bırakma

Bu şekilde ders çalışmak öğrenilmeye çalışılan konu ve bilginin yeterince iyi kaydedilmemesine yol açar. Böylece çocuk çaba sarf etmiş fakat verimli ders çalışamamış olur.


Aile Tutumu ve Başarı

• Çocuklarının sorumluluk almasına önem veren ve teşvik eden ailelerde yetişen çocukların daha başarılı oldukları görülmektedir.

• Küçük yaştan itibaren sosyal becerilerini geliştirilen çocukların iş hayatlarında daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

• Uyumlu ve tutarlı bir ailede büyüyen çocuklar daha fazla akademik başarı göstermektedir.

• Ebeveynleriyle daha güçlü ve dengeli ilişkilere sahip olan çocukların özgüvenleri daha yüksektir bu yüzden başarılı olmaları daha olasıdır.

• Demokratik aile tutumu uygulayan ailelerin çocuklarının daha mutlu, özgüvenli, sosyal ve başarılı olduğu bulunmuştur.

Comments


bottom of page