top of page

Eğitim Felsefemiz

Biz günümüzün eğitim sistemlerine, farklı beceri modellerine uygun, etkili ve başarı odaklı metotların entegre edilmesi gerekliliğine inanıyoruz.

Davranış bilimleri ve pedagoji bu eğitim ve öğrenme sistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimcinin ve öğrencinin karşılıklı empatileri eğitim ve öğrenme sistemlerinin işlevselliğinde hayati öneme sahiptir.

 

Okullar çocuklar içindir. Koray Varol Okulları bu farkındalıkla onların sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri, geleceğe hazırlanmaları için okul bünyesindeki tüm detaylara hassasiyetle yaklaşır.

 

Okulumuzun mekânsal düzenlemeleri, programları, akademik, sosyal ve kişilik gelişimine yönelik tüm süreçleri maksimum verime yönelik stratejik bir plan eşliğinde oluşturulur.

 

Okulumuzun eğitim yaklaşımında öğrencilerimizi öğrenmeye meraklı, aktif ve ilgili kılmak için onların bireysel ihtiyaçlarına uygun koşullar göz önünde bulundurulur.

ilke-ve-hedeflerimiz-1.jpeg
ilke-ve-hedeflerimiz-2.jpeg

Kendini başarılı hisseden bir öğrencinin hayatın diğer alanlarında da kendilik imgesinin güçlü ve değerli olacağı bilinciyle öğrencilerimizin azimli, öz güveni yüksek bireyler olmalarını sağlayabilmek için eğitim vizyonumuzun merkezinde onların içsel motivasyonları yer alır.

Her bir öğrenci biriciktir ve hepsinin kendisine özgü yetenekleri, ilgileri, öğrenme tarzları vardır. Kurumumuz bilimsel yöntemler ile her bir öğrencinin potansiyelini, eğilimlerini, yatkınlıklarını ölçer ve ortaya çıkarır.

Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz öğrencilerimizi okula kabulden itibaren tüm süreç boyunca destekler, onları yeteneklerinden öğrenme stillerine kadar her alanda değerlendirmeler yaparak sürekli takip eder. Böylece öğrencilerimizin başarı grafiği ölçülebilir, kanıta dayalı, sistematik bir yol haritası çıkarılmış olur.

Her öğrenci öğrenebilir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin güçlü yanlarına yapılacak yatırımın onların geleceğe hazırlamanın en pratik ve güvenli yolu olduğunu göstermektedir. Okulumuzda yaptığımız her bir değerlendirmenin ayrıntılı raporlarını oluşturur, bu raporları ilgili kişilerle paylaşır ve varsa alınabilecek önlemleri belirleriz.

Yeteneksiz Çocuk Yoktur

 

Günümüzün bilimsel çalışmaları kariyer planlama sürecinin okul öncesi dönemde başladığına dair önemli veriler sunar. Okul öncesi dönemde kariyer planı yapmak; çocukların değerlerini, ilgilerini, yeteneklerini, sahip oldukları becerilerini geliştirdiği gibi onların gelecekteki hayatlarına emin adımlarla ilerlemesini de kolaylaştırır.

 

Kendine Güvenen Çocuklar

 

Bir çocuğun sadece başarıya ulaşabilmesi için değil; başkaları ile sağlıklı etkileşime geçebilmesi için de kişisel ve sosyal beceriler geliştirmesi gerekir. Bir çocuğun kendine güvenmesi için;

 • Kendine güvenmesini engelleyen sorunları varsa çözmek, anne-babaların ihtiyaç duyduğu desteği vermek,

 • Ebeveynlerin tutumları ile çocuğun tutumları arasındaki ilişkiyi göstermek,

 • “Gelişimsel Rehberlik Programı” ile her yaş grubu için geliştirilmiş grup etkinlikleri yapmak,

 • Okul ortamında çocuğun güvenli bir biçimde kendini ortaya koyabileceği aktivitelerde bulunmasını sağlamak gerekir.

 

Bir çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmek için kendi sorumluluklarını alması yanında ailelerine, okula ve topluma yönelik sorumluluk duygularını geliştirmeyi hedefleyen aktiviteler yapmak gerekir.

ilke-ve-hedeflerimiz-3.jpeg

Her öğrencimiz biriciktir…

Okulumuz, rehberlik ve psikolojik danışma biriminin uygulamaları, planları öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerine yöneliktir. Çalışmalar; önleyici, destekleyici ve geliştirici olarak üç ana zemin üzerinde toplanır. Herhangi bir öğrencimizin yaşadığı duygusal ya da davranışsal sorunu onu yargılamadan çözmenin en pratik yolları araştırılır. Olası sorunları önceden çeşitli envanterler ve öğretmen gözlemleriyle belirlenir. Okulumuzun örgütlenmesi ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunların çözümünü kolaylaştıracak biçimde yapılandırılmıştır.

İyi bir okul olmanın öncelikli koşulu iyi öğretmenlere sahip olmaktır.

Çünkü hiçbir okulda eğitimin kalitesi, öğretmen kalitesinin üstüne çıkamaz. Dünyanın en zor ve kutsal işlerinden birini yapan öğretmenlerin formda kalmak ve gelişmek için sistemli geribildirimlere ve desteğe ihtiyacı vardır. Bu anlayışla kurulan Koray Varol Akademi profesyonel gelişime açık öğretmenlerin okuludur.

 • Okulumuz güvenli okul anlayışına göre yapılandığı için öğretmenin kendisini güvende ve değerli hissetmesi bizim için önemlidir. Okul yönetimimiz kendisini önemsenmiş hisseden bir öğretmenin; öğrencileriyle, anne-babalarla ve diğer okul çalışanlarıyla ilişkilerinin sağlıklı olacağının bilincindedir.

 • Okulumuzda öğretmenlerimizde yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği ve iletişim becerilerinin olmasına önem verilir. Bunun için eğitimler düzenlenir.

 • Okulumuzda öğretmenlerin etkili ve yeterli olmaları, profesyonel gelişimleri için onlara imkân, zaman ve kaynak sağlar.

 • Öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini diğer öğretmenlerle paylaşarak birlikte gelişmeye dayalı bir kültürleri vardır.

 • Öğretmenlerimiz, öğretim programlarındaki ve eğitim bilimlerindeki gelişmeleri yakından takip eder, kendini her zaman güncel tutar.

 • Öğretmenlerimiz, yaptıkları çalışmalarda takım çalışmasına, birimler arası iş birliğine önem verir.

Etkin okul – aile iletişimi ve işbirliği başarımızın anahtarıdır.

 • Okulumuz öğrencilerinin anne-babaları ve birlikte yaşadığı diğer bireyler bizim için son derece önemlidir. Sağlıklı okul ortamının oluşabilmesi için okul yönetimi, öğretmen ve veli iş birliği önemlidir. Okulumuzda bunu destekleyecek ve geliştirecek çalışmalar yapılır.

 • Okulumuz “Okul-Aile Birliği”nin diğer adı “Anne-Baba Kulübü”dür. Kulübün hedefi anne-babalarımızın Koray Varol Akademinin bir parçası olduklarını hissetmelerine yardımcı olmaktır.

 • “Anne Baba Kulübü”nün varlığı ve sürekliliğinin bu gruptaki ebeveynlerin çabaları, katkıları ve katılımlarıyla gerçekleşir.

 • Okulumuzda, anne-babaların çocuklarıyla ilişkilerinin sağlıklı yürümesi, ebeveynlik becerilerinin artırılması, çocuklarını daha iyi tanımaları için “Anne-Baba Seminer Programı” düzenlenir. Seminerlerimiz hem okulumuz çalışanları hem de alanında deneyimli uzmanların sunumları ile gerçekleşir.

ilke-ve-hedeflerimiz-4.jpeg
bottom of page