top of page
koray-varol-okullari-bursluluk-sinavi.jpeg

Ölçme ve Değerlendirme

Anaokulu, 1, 2 ve 3. sınıflarda, Portfolyo (Öğrenci Gelişim Dosyası) bir değerlendirme metodu olarak uygulanır. Portfolyo, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda yaptıkları derlemelerden oluşur. Bu yaklaşım test tipi ölçeklerden farklı olarak öğrenci başarısını tek bir açıdan, puan değeri olarak değerlendirmez; öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirir. Amacı öğrenciler için öğrenme motivasyonunun geliştirmesi, kendi öğrenme farkındalıklarının oluşturması ve çok önemli bir beceri olan sunum becerisinin geliştirmesidir. Her dönemin sonunda öğrencilerimiz portfolyolarını “Öğrenme Deneyimi Sunumu” adı altında velileri ile paylaşırlar. Öğrenci portfolyoları elektronik olarak da portal üzerinden takip edilebilir.

Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımıza yeni nesil sorulardan meydana gelen Akademik Hazır Bulunuşluk Sınavı yapılarak öğrencilerimizin geçmiş yıllardaki  durumları hakkında bilgi edinilir. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda her bir öğrencimizin performansını geliştirecek programlar oluşturulur.

 

Her çeyrek dönemde kademeye göre farklılık gösteren periyodlarla öğrencilerimizin akademik durumunu gözlemlediğimiz Konu Tarama Testleri (KTT) ve deneme sınavları yapılır.

Yabancı dilde değerlendirme süreçlerimiz anaokulundan itibaren başlar. Portfolyo uygulaması ile başlayan değerlendirme süreçleri 2. sınıftan itibaren uluslararası geçerliği olan ölçme-değerlendirme çalışmaları ile devam ettirilir. Öğrencilerimiz İngilizce dersinde 2. sınıftan itibaren sene başı, sene ortası ve sene sonunda uluslararası geçerliğe sahip ölçme değerlendirme uygulamalarının içine alınırlar. Ortaokulda ayrıca her öğrencimiz seviye bazında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir.

bottom of page