koray-varol-okullari-bursluluk-sinavi.jpeg

Ölçme ve Değerlendirme

Anaokulu, 1, 2 ve 3. sınıflarda, Portfolyo (Öğrenci Gelişim Dosyası) bir değerlendirme metodu olarak uygulanır. Portfolyo, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda yaptıkları derlemelerden oluşur. Bu yaklaşım test tipi ölçeklerden farklı olarak öğrenci başarısını tek bir açıdan, puan değeri olarak değerlendirmez; öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirir. Amacı öğrenciler için öğrenme motivasyonunun geliştirmesi, kendi öğrenme farkındalıklarının oluşturması ve çok önemli bir beceri olan sunum becerisinin geliştirmesidir. Her dönemin sonunda öğrencilerimiz portfolyolarını “Öğrenme Deneyimi Sunumu” adı altında velileri ile paylaşırlar. Öğrenci portfolyoları elektronik olarak da portal üzerinden takip edilebilir.

4 ve 5. sınıflarımızda portfolyo VCloud platformu üzerinden elektronik olarak takip edilir.  Her dönemin sonunda öğrencilerimiz portfolyolarını velileri ile “Öğrenme Deneyimi Sunumu” adı altında paylaşırlar.

 

Anaokulu ve ilkokulda ayrıca gözlem, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları ile ölçme ve değerlendirme yapılır, öğrencilere düzenli olarak dönüt ve düzeltme verilerek gelişimleri sağlanır.

 

Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımıza yeni nesil sorulardan meydana gelen Koray Varol Okulları Akademi Hazır Bulunuşluk Sınavı yapılarak öğrencilerimizin geçmiş yıllardaki  durumları hakkında bilgi edinilir. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda her bir öğrencimizin performansını geliştirecek programlar oluşturulur.

 

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımıza her dönem ikişer yazılı yoklama yapılır.

 

Her çeyrek dönemde kademeye göre farklılık gösteren periyodlarla öğrencilerimizin akademik durumunu gözlemlediğimiz Konu Tarama Testleri (KTT) ve deneme sınavları yapılır.

  • 4. sınıflarımıza dönemde bir deneme, 1 KTT;

  • 5 ve 6. sınıflarımıza her çeyrek dönemde birer deneme, birer KTT;

  • 7. sınıflarımıza birinci ve ikinci çeyrekte ikişer deneme, birer KTT;

  • üçüncü ve dördüncü çeyrekte üçer deneme, ikişer KTT;

  • 8. sınıflarımıza birinci ve ikinci çeyrek dönemde ikişer deneme, üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemde dörder deneme uygulanır. KTT, 8. sınıflarımızda her hafta uygulanır.

  • Öğrencilerimize ayrıca Türkiye çapında yapılan Koray Varol Okulları değerlendirme sınavları, Özdebir Türkiye Gelişim İzleme Sınavları ile Sebit KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) içine dahil edilirler. Böylece tüm Türkiye’deki öğrenciler arasındaki yerleri farklı sınavlar ile izlenmiş olur.

Yabancı dilde değerlendirme süreçlerimiz anaokulundan itibaren başlar. Portfolyo uygulaması ile başlayan değerlendirme süreçleri 2. sınıftan itibaren uluslararası geçerliği olan ölçme-değerlendirme çalışmaları ile devam ettirilir. Öğrencilerimiz İngilizce dersinde 2. sınıftan itibaren sene başı, sene ortası ve sene sonunda uluslararası geçerliğe sahip ölçme değerlendirme uygulamalarının içine alınırlar. Ortaokulda ayrıca her öğrencimiz seviye bazında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir.