top of page

Üst Düzey Yabancı Dil Eğitimi

Koray Varol Okulları yabancı dil öğretimine hem büyük önem veren hem de bu önemin karşılığı olan ortam, materyal ve nitelikli öğretmen kadrosunu büyük özen ve dikkatle oluşturan bir okuldur. Butik ortamda eğitimin en büyük avantajlarından biri de doğal olarak yabancı dil eğitiminde ortaya çıkmaktadır.

Yabancı dil eğitimi Koray Varol Okulları'nın en güçlü ve iddialı yönlerinden biridir.

Anaokulu ve İlkokul düzeyinde İngilizce eğitiminin öncelikli amacı çocuklarda başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak ve İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmaktır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi B1 düzeyini belgeleyen Cambridge PET sertifikası almaktır. Preliminary for Schools (PET) sertifikası tüm dünyada kolejler, üniversiteler, işverenler ve hükümetler tarafından İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Öğrencilerimiz dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından yıl sonlarında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilirler.

ust-duzey-yabanci-dil-egitimi-1.jpeg
ust-duzey-yabanci-dil-egitimi-2.jpeg

İkinci Yabancı Dil Eğitimi

Anaokulu

Koray Varol Okulları Anaokulu'nda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersi verilir. İspanyolca derslerinde amaç öğrencilerin dil gelişimlerini destekleyerek iletişim kurma becerilerini geliştirmektir.

İlkokul

Koray Varol Okulları İlkokulu'nda, İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersi verilir. İspanyolca derslerinde amaç; yeni bir dili iletişim amaçlı kullanabilmenin yanı sıra, öğrencilerin vizyonunu geliştirmek, yaratıcılığını artırmak, dünyaya olan bakış açılarını değiştirmek, açık görüşlü ve anlayışlı bir bireye dönüşecek becerilere sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrendikleri her bir dille öğrencilerin kültür havuzları da geliştirilir.

Ortaokul

Koray Varol Okulları Ortaokulun'da ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinden biri seçmeli ders olarak öğrencilerimize verilir. Öğrencilerin tercih ettikleri dilde A2 seviyesinde iletişim kurabilecek düzeye gelmeleri hedeflenir. Öğrencilerimiz, aldıkları ikinci yabancı dil eğitimi sonunda ulaştıkları dil seviyesinin somut göstergesi olan sertifikalarıyla mezun olmaları için uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavlarına yönlendirilir.

bottom of page