top of page

Okul Öncesi Eğitim Programı

Koray Varol Okulları Anaokulu okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) en üst düzeyde bireysel olarak desteklenmesini sağlar. Aynı zamanda öğrenmeye karşı pozitif bir ilgi duyarak yaşam boyu öğrenen olmalarını sağlayacak merak duygularını ön planda tutan, araştırma-sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik eklektik bir programdır.

Yıl boyunca öğrenciye ve programa yönelik uygulanan sürekli “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre; yeniliklere açık esnek  “bireysel farklılıklara” uygun bir program olması nedeniyle, etkili öğrenme çıktılarına ulaşmaktadır. Programımız sorgulama temelli olup GEMS, SCAMPER, REGGİO EMİLİA ve HIGH SCOPE yaklaşımlarını temel alarak uygulanmaktadır. GEMS yolu ile öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri oyunlarla ve etkinliklerle basitten karmaşığa verirken hayal güçlerini de geliştirmeleri desteklenmektedir. Böylece çocuklarımızın erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin birçok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenmeleri desteklenmektedir. Çocuğun kendisini 100 ayrı dilde, farklı şekillerde ve proje yolu ile ifade ederek öğrenmesine fırsat vermek ve estetik algı becerisini artırmak için, REGGİO EMİLİA yaklaşımı; planlama, öz disiplin becerileri ve yetenek gelişimini desteklemek için serbest oyun zamanlarında yaklaşım olarak HIGH-SCOPE yaklaşımı; yaratıcılık, problem çözme, esnek düşünebilme ve üretebilen çocuklar için projelerimizde Scamper tekniğini kullanmaktayız.

bottom of page