top of page

Proje Tabanlı Öğrenme

Capa-Proje-Tabanli-Ogrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin belirlenmiş bir zaman dilimi içinde, gerçek yaşamdan bir soru ya da probleme cevap aradıkları, bunu yaparken de bilgi ve beceri kazandıkları bir öğretim yöntemidir. Proje tabanlı öğrenmenin uygulanması sırasında öğrencilerimiz, okul programımızın merkezinde yer alan yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim ve inovasyon becerilerini kazanırlar.

Projeler, sosyal projeler, yenilik projeleri ve araştırma geliştirme projeleri olarak üçe ayrılır. Okulumuzda STEM dersinde proje tabanlı öğrenme yöntemi uygulanır. Projeler hazırlık, uygulama ve sunum aşamalarından meydana gelir. Her bir aşamanın planı öncesinde yapılır ve tüm aşamalarda plana uygun hareket edilir. Hazırlık aşamasında faaliyetler, kaynaklar, zaman ve bütçe planlanır. Uygulama aşaması projelerin hayata kavuştuğu aşamadır. Sunum aşaması ise öğrencilerin projelerini gerçekleştirirken yaşadıkları serüveni, ürünlerini ve kazandıkları becerileri sergi gününde katılımcılarla paylaştıkları aşamadır. Proje sergisi, öğrencilerimizin kazandığı disiplinler üstü becerileri ve bilgileri gözlemleyerek değerlendirebildiğimiz bir aşama olması sebebi ile çok önemlidir.

proje-tabanli-ogrenme.jpeg

Gerçek Yaşam Deneyimi Programı

Capa-Gercek-Yasam-Deneyimi

Gerçek yaşam deneyimi programı, öğrencilerin liseye, üniversiteye ve oradan da kariyerlerine uzanan yolda sınıf ve iş dünyası arasında oluşturduğumuz köprüdür.

Gerçek yaşam deneyimi programında öğrencilerimize iş dünyasında, gerçek yaşamda, ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırıyoruz. Program bünyesinde iş dünyasındaki partnerlerimizden, proje planlaması, mentörlük, seminer, işyeri gezileri desteği alıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize, global dünyanın ihtiyacı olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim ve problem çözme becerilerini kazandırıyoruz. Program kapsamında gerçekleştirdiğimiz derslerimiz aşağıdadır. Bu derslerden hafta içi olanlar okul programının içine dahildir ve ek ücret istenmemektedir. Ancak hafta sonu olan özel mekan ve eğitmen gerektiren dersler için ek bir ücretlendirme yapılmaktadır.

Akademik Temelli Dersler

Maker
Fen Uygulamaları
Tarım
Mutfak Atölyesi
Robotik (FLL)
İleri Matematik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
Eğlenceli Matematik

Spor Temelli Dersler

Modern Dans
Jimnastik
Halk Dansları
Basketbol
Voleybol
Futbol
Masa Tenisi
Satranç
Atletizm
Life Kinetik

Sanat Temelli Dersler

Yağlı Boya
Karakalem
Ebru
Drama
Modern Dans
Grafik Dizayn
Seramik

Öğrenme Deneyimi Sunumları

Capa-Ogrenme-Deneyimi-Sunumlari
ogrenme-deneyimi-sunumlari.jpeg

Portfolyo (Anaokulu 4 yaş, 5 yaş ve 1. sınıflar): İkinci ve dördüncü çeyrek dönemler sonunda öğrencilerimiz öğrenme ürünlerini sunum dosyası olarak velileri ile paylaşırlar.

E-Portfolyo (4 ve 5. sınıflar): İkinci ve dördüncü çeyrek dönemler sonunda öğrencilerimiz öğrenme ürünlerini VCloud platformu üzerinden elektronik portfolyo olarak velileri ile paylaşırlar.

Öğrenme Deneyimi Paneli: Öğrencilerimiz, ikinci ve dördüncü çeyrek dönem sonunda, kazandıkları beceriler ile ilgili 3-5 dakika arası konuşurlar. Ardından da panel katılımcılarının sorularını yanıtlarlar. 2. çeyrek dönem sonunda sınıf paneli düzenlenirken 4. çeyrek dönem sonunda okul paneli düzenlenir. Sınıf panelinde sadece sınıf arkadaşlarına ve ailelerine sunum yapan öğrencilerimiz okul panelinde tüm okula, öğretmenlerine, iş dünyasından ve üniversitelerden partnerlerimize sunum yaparlar.

Mentörlük

Capa-Mentorluk
Çocuğa Ev Ödevinde Yardım Etmek

Mentörlük programı okul, öğrenci ve veli arasındaki pozitif iletişimi yapılandırmak ve “Pozitif Okul Kültürü Oluşturmak” amacıyla yürüttüğümüz bir programdır.

Mentörlük programı sadece ortaokulda uygulanır. Mentör öğretmen, öğrencinin okulda rahatça ulaşabildiği ve sorununu paylaşabildiği öğretmenidir. Öğrencinin okuldaki yaşantısını gözler, onu yakından tanır, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur, yol gösterir. Öğrenci için hazırlanan özel programı bire bir takip eder. Samimi geribildirimlerle öğrencinin davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar.

Mentör öğretmenin veliyle iletişim amacı, bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye danışmanlık desteği vermektir. Mentör öğretmen, rehberlik ve okul yönetimi tarafından öğrencinin yetenekleri, ilgi alanları, karakter özellikleri göz önünde bulundurularak seçilir.

bottom of page