top of page

İlkokul Eğitim Programı

Koray Varol Okulları İlkokulu'nda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, başarı ve potansiyel odaklı, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Okulları eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Okulları İlkokulu, akademik başarıların yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Öğrencilerin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimleri; ulusal ve uluslararası yaklaşımlar kullanılarak uzman öğretmenlerle takip edilir. İlkokul programı bilgiyi direk aktarmak yerine, bilgiyi öğrencilerin keşfetmesini hedefleyen, değer ve beceri kazandırmaya odaklı sade ve anlaşılır yapıda hazırlanmıştır.

Koray Varol Okulları İlkokul eğitimi, üst düzey liselere hazırlanmaya odaklanmış ortaokul eğitimine öğrencileri mümkün olan en güçlü akademik, sosyal ve duygusal gelişim ile başlatmak için kurgulanmıştır.

Koray Varol Okulları İlkokul Temel Amaçları

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli değerlerine bağlı

 • Doğru insan olmanın erdemlerine sahip

 • Eleştirel düşünebilen

 • Problem çözebilen

 • Yaratıcı

 • Disiplinli

 • Öğrenmeyi öğrenen

 • Bilgi transferi yapabilen

 • Çevreye duyarlı

 • Bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren

 • Hedeflerini belirleyip sorumluluklarının farkına varan

 • Duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren

 • Sanat ve spora dair yeteneklerini geliştiren

 • Soran, sorgulayan

İletişim ve empati kurabilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atabilmelerini sağlamaktır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan okul programı, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin mutfakta, parkta, oyun odasında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven başarılı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz.

bottom of page