Ortaokul Eğitim Programı

Koray Varol Okulları Ortaokul öğretmen kadrosu, yaklaşık 10 yıl önce öğrencilerin hedefledikleri liselere girmelerine yardımcı olmak için bir araya gelmiş bir kadrodur. Bu on yıllık süre zarfında pek çok öğrencinin hayallerindeki liseye girmesine yardımcı olurken bir yandan da ekibe yeni katılan öğretmenlerle güçlenerek büyümeye devam etmiştir. KVA, genişleyen kadrosuyla daha fazla öğrenciye dokunabilmek amacıyla kurduğu KVA Yayınlarıyla hedeflerine ulaşmıştır.

Butik dershaneyle geliştirdiğimiz Koray Varol Akademi eğitim sistemini yurt içi ve yurt dışından aldığımız modern eğitim sistemleriyle de birleştirerek ortaokul bölümümüzün çatısı kurulmuştur.

Koray Varol Okulları Ortaokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin kendilerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır.

Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, yalın, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Okulları eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Okulları Ortaokulu; sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerimize kazandırdığımız bu yaşamsal donanımların yanı sıra okulumuzda onların akademik gelişimlerinin gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak düzeye getirilmesi için kapsamlı bir akademik program uygulanır.

Koray Varol Okulları Ortaokul programı akademik bir altyapıya dayanmaktadır. Bu akademik altyapı STEM, sanat ve spor programı ile desteklenir. Okulun fiziki ortamları, entelektüel tasarımlarla bu programa uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Tüm sınıflarımız modern eğitim standartlarına uygun kalite ve teknolojik donanıma sahiptir.

Koray Varol Okulları Ortaokul Temel Amaçları

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli değerlerine bağlı

 • Doğru insan olmanın erdemlerine sahip

 • Eleştirel düşünebilen

 • Problem çözebilen

 • Yaratıcı

 • Disiplinli

 • Empati kurabilen

 • Gelişime açık

 • Dünyayı tanımaya kendinden başlayan

 • Çevreye duyarlı

 • Öğrenmeyi öğrenen

 • Başarı ve potansiyel odaklı

 • Bilgi transferi yapabilen ve teknolojiyi etkili kullanabilen

 • Sanat ve sporu hayatının bir parçası haline getiren, bu alanlardaki yeteneklerini geliştiren

 • Gerçek bilgiye ulaşmanın yolunun doğru soruları sormaktan geçtiğini bilen, soran ve sorgulayan

 • Karşılaşacağı sınavların yaşamın kendisi değil bir parçası olduğunu bilen bireyler yetiştirmektir.

 • Butik dershane kültüründen getirdiğimiz, her öğrenciyle bire bir ilgilenme anlayışımız okul kültürümüzün de temelini oluşturmaktadır.

 • Koray Varol Okulları Ortaokulu bilimsel, başarı, potansiyel ve yetenek odaklı, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili, takibe dayalı, öğrenciye kendini geliştirme olanağı sağlayan bir sisteme sahiptir. Bu sistem içindeki bire bir takip sayesinde öğrencinin eksiksiz öğrenmesi sağlanır. Öğrencinin zayıf olduğu düşünülen noktalarda da gerek PDR gerekse bire bir öğretmen desteğiyle gelişim sağlanır.

 • Koray Varol Okulları Ortaokul eğitimi öğrencilerini üst düzey liselere hazırlarken onlara sanat, spor, bilim, yabancı dil gibi yaşamsal donanımlar da kazandırır. İyi bir geleceğin iyi bir eğitimden geçtiği bilinciyle, bu eğitimi öğrencilerimize verebilmek için gerekli tüm altyapı deneyimli kadromuzla oluşturulmuştur.

 • Ortaokul yıllarında Koray Varol Eğitim Modeli ve özgün materyalleriyle sistemli ve disiplinli çalışma temposuna alışan öğrenciler 7. sınıftan itibaren gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki en prestijli liselere kabul edilmek hedefiyle çalışırlar.

Koray Varol Okulları Ortaokul Programı

koray-varol-ozel-ortaokul-programi.jpeg
 • Akademik olarak tam donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

 • Sanat, spor ve STEM ortaokul eğitim programının yapı taşlarıdır. Bir sanat dalı ile uğraşan, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda her hafta düzenli olarak STEM çalışmaları yapılır.

 • Fiziksel ölçüm testleriyle yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrenciler en uygun sportif branşlara yönlendirilir. Öğrencilerimiz lisanslı spor yapmaya teşvik edilir.

 • Ana dil gelişiminin öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki öneminin farkında olarak hazırladığımız Türkçe programı drama, okuma, yaratıcı yazma, dinleme ve konuşma çalışmaları ile desteklenmektedir.

 • Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Koray Varol Okulları Hazır Bulunuşluk Sınavı yapılarak öğrencilerimizin eğitim-öğretime başlamadan önceki durumları hakkında bilgi edinilir. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda her bir öğrencimizin performansını geliştirecek programlar oluşturulur.

 • Her çeyrek dönemde kademeye göre farklılık gösteren periyodlarla öğrencilerimizin akademik durumunu gözlemlediğimiz Konu Tarama Testleri (KTT) ve deneme sınavları yapılır.

 • 5 ve 6. sınıflarda her çeyrek dönemde birer deneme, birer KTT

 • 7. sınıflarda birinci ve ikinci çeyrekte ikişer deneme, birer KTT; üçüncü ve dördüncü çeyrekte üçer deneme, ikişer KTT,

 • 8. sınıflarda birinci ve ikinci çeyrek dönemde ikişer deneme, üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemde dörder deneme uygulanır. 8. sınıflar sınava hazırlık grupları oldukları için Konu Tarama Testlerini bu gruplarda her hafta uygulanır.

 • 8. sınıflarımız cumartesi günleri etüt programına alınır. Üç blok dersten oluşan etütlerimizde öğrencilerimizin hafta içi öğrendikleri konuları, konu tekrarları ve testlerle pekiştirmeleri sağlanır.

 • 7. sınıf öğrencileri sınava hazırlık programı kapsamında üçüncü çeyrek dönemden itibaren cumartesi günleri yapılan etüt programına dahil edilir.

koray-varol-ozel-ortaokul-14.jpeg
koray-varol-ozel-ortaokul-11.jpeg