top of page

Ortaokul Eğitim Programı

Koray Varol Okulları Ortaokul öğretmen kadrosu öğrencilerin hedefledikleri liselere girmelerine yardımcı olmak için bir araya gelmiş bir kadrodur. 

 

Koray Varol Okulları eğitim sistemini yurt içi ve yurt dışından aldığımız modern eğitim sistemleriyle de birleştirerek ortaokul bölümümüzün çatısı kurulmuştur.

 

Koray Varol Okulları Ortaokulu'nda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin kendilerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır.

Koray Varol Okulları eğitim modeli; bilimsel, yalın, disiplinli, güvenilir ve yaşamla ilişkilidir. Asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Okulları Ortaokulu; sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerimize kazandırdığımız bu yaşamsal donanımların yanı sıra okulumuzda onların akademik gelişimlerinin gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak düzeye getirilmesi için kapsamlı bir akademik program uygulanır.

 

Koray Varol Okulları Ortaokul programı akademik bir altyapıya dayanmaktadır. Bu akademik altyapı STEM, sanat ve spor programı ile desteklenir. Okulun fiziki ortamları, entelektüel tasarımlarla bu programa uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Tüm sınıflarımız modern eğitim standartlarına uygun kalite ve teknolojik donanıma sahiptir.

Koray Varol Okulları Ortaokul Temel Amaçları

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli değerlerine bağlı

 • Doğru insan olmanın erdemlerine sahip

 • Eleştirel düşünebilen

 • Problem çözebilen

 • Yaratıcı

 • Disiplinli

 • Empati kurabilen

 • Gelişime açık

 • Dünyayı tanımaya kendinden başlayan

 • Çevreye duyarlı

 • Öğrenmeyi öğrenen

 • Başarı ve potansiyel odaklı

 • Bilgi transferi yapabilen ve teknolojiyi etkili kullanabilen

 • Sanat ve sporu hayatının bir parçası haline getiren, bu alanlardaki yeteneklerini geliştiren

 • Gerçek bilgiye ulaşmanın yolunun doğru soruları sormaktan geçtiğini bilen, soran ve sorgulayan

 • Karşılaşacağı sınavların yaşamın kendisi değil bir parçası olduğunu bilen bireyler yetiştirmektir.

 • Butik dershane kültüründen getirdiğimiz, her öğrenciyle bire bir ilgilenme anlayışımız okul kültürümüzün de temelini oluşturmaktadır.

 • Koray Varol Okulları Ortaokulu bilimsel, başarı, potansiyel ve yetenek odaklı, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili, takibe dayalı, öğrenciye kendini geliştirme olanağı sağlayan bir sisteme sahiptir. Bu sistem içindeki bire bir takip sayesinde öğrencinin eksiksiz öğrenmesi sağlanır. Öğrencinin zayıf olduğu düşünülen noktalarda da gerek PDR gerekse bire bir öğretmen desteğiyle gelişim sağlanır.

 • Koray Varol Okulları Ortaokul eğitimi öğrencilerini üst düzey liselere hazırlarken onlara sanat, spor, bilim, yabancı dil gibi yaşamsal donanımlar da kazandırır. İyi bir geleceğin iyi bir eğitimden geçtiği bilinciyle, bu eğitimi öğrencilerimize verebilmek için gerekli tüm altyapı deneyimli kadromuzla oluşturulmuştur.

bottom of page