top of page

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Öğrencilerimizin; bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri okul öncesinden ilköğretimi bitirinceye kadar psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) birimi tarafından çeşitli gözlem araçları ile yakından takip edilir.

Bireysel ihtiyaçlara ve grup ihtiyaçlarına göre hazırlanan rehberlik programı, destekleyici, önleyici ve geliştirici olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler öğrencilerimizin sağlıklı kimlik gelişimlerine zemin hazırlamak için değerler eğitimi ile desteklenir.

 

Okul öncesinden ilköğretimi bitirinceye kadar tüm öğrencilerimize kapsayıcı, ardışık ve esnek bir yapıda, öğrencilerin gelişim dönemine özgü ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate alan “Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı” uygulanır.

 

PDR birimi öğrencilerimizin eğitim yaşamlarında herhangi bir psikolojik zarar görmesini önlemek için diğer birimler ve öğretmenler ile sürekli iş birliği halindedir. PDR birimimiz, öğrencilerimizin okulumuza gelmeden önce yaşamış olduğu olumsuz yaşam deneyimleri ya da gelişimini sekteye uğratan durumlar varsa bunların çözümünü de amaçlar.

 

PDR birimi öğrencilerimize; potansiyel özelliklerini, yeteneklerini ve kişisel özelliklerinde geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmek için çeşitli test ve envanterler uygular. Bu envanter/test sonuçlarına ek olarak öğrencilerimize, öğretmenlerinin ve PDR biriminin gözlemleri de dikkate alınarak bireysel ve/veya grup rehberlik çalışmaları yapılır.

 

PDR birimi, öğretmenler ile yakın ilişki içinde çalışarak ve veliler ile iş birliğine dayanarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır. Bireysel ya da grup rehberliği kapsamında yürütülen PDR çalışmaları sadece öğrencilerimize yönelik değil; ailelere ve öğretmenlerimize yönelik olarak da tasarlanabilir ve uygulanabilir.

 

Bireysel Görüşmeler

Bireysel görüşmelerimiz öğrencilerimizin kişisel özellikleri, duygusal ihtiyaçları ve bilişsel süreçlerinin takibine yönelik yapılır. Bireysel görüşme için her öğrencimiz kendiliğinden gelip görüşme talep edebileceği gibi bu görüşmeler, uygulanan test ve envanter sonuçlarına bağlı olarak anne, baba ve öğretmenlerinin isteğiyle de planlanabilir. Aileler çocuklarıyla ilgili konularda PDR biriminden danışmanlık alabilir.

Grupla Psikolojik Danışma

Belirli konularda aynı ihtiyacı duyan öğrencilerimiz bir araya getirilerek grup çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve potansiyel yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacak eleştirel düşünme becerisi kazandırmak amaçlanır. İhtiyaç duyulan konuda öğrencilerimizi iş birliğine teşvik eden, kaynaştıran ve destekleyen çeşitli tekniklerle grup çalışmaları planlanır.

Seminer Çalışmaları

Öğrenciler önleyici ve bilgilendirici seminerlerle yıl boyunca desteklenir. Velilerimize yönelik; çocuklarını tanıma, anlama, onunla etkili iletişim kurma gibi konuların yanı sıra velilerimizin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda seminer ve grup çalışmaları da organize edilir. İdari kadromuza, öğretmenlerimize ve destek personelimize yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili seminerler düzenlenir.

Gözlem ve Değerlendirme

Öğrencilerimizle ilgili PDR birimimizin gözlem ve değerlendirmeleri yıl boyu aralıksız devam eder. Öğrencilerimiz için gereken durumlarda okul, sınıf veya ailede ilgili kişilerle toplantılar organize edilir, çözümler üretilir ve uygulanır. PDR birimi sürekli eğitim ve süper vizyon desteği alır. Bu konuda birim çalışanlarımız çeşitli kurumlar tarafından eğitim ve gelişim desteği alır.

Okul İçi Çalışmalarımız

PDR birimi, okul sistemi içinde öğrencinin kendisini güvende ve değerli hissetmesi için çeşitli etkinlikler organize eder, yeni öğrencilerimiz için “Oryantasyon Çalışmaları” yaparak bu öğrencilerimizin okula uyum süreçlerine destek olur.

PDR birimi çalışanlarımız, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğunda psikolojik danışma hizmetinden yararlanabilmesi için öğrencilerle güven ilişkisi kurar ve onlara birimle ilgili bilgilendirmeler yapar. PDR birimi tarafından öğrencilerin kişisel, sosyal ve öğrenmeyle ilgili gelişimlerini destekleyen programlar planlanır ve organize edilir. Bu çalışmalar; içeriğine göre öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve alanında yetkin uzmanlar tarafından yürütülür.

 

Kişisel Gelişim

Çocuklar ve aileleri için bir “gelişim merkezi” olarak faaliyetini sürdürecek olan okulumuz çok yönlü gelişimi önemseyen bir anlayışına sahiptir.

 

Okulumuz tarafından öğrencilerin kişisel, sosyal ve öğrenmeyle ilgili gelişimlerini destekleyen programlar planlanır ve organize edilir. Bu çalışmalar; içeriğine göre öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve alanında yetkin uzmanlar tarafından yürütülür.

 

Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yürütülür;

  • Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak düzenli konferans ve söyleşiler gerçekleştirilir

  • Velilerimizin çocuklarını tanıma ve çocukları ile bir ebeveyn olarak zorlandıkları alanlarda onlara destek olmak amacıyla düzenli seminer çalışmaları yürütülür.

  • Okulumuzda her ay düzenli olarak yazar günleri gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarları ile buluşarak atölye çalışmaları yaparlar.

  • Öğrencilerimizin eleştirel düşünme, muhakeme yeteneği, soyut kavrama gibi bilişsel yetilerinin gelişmesine yönelik Düşünme Okulu adı altında atölyeler düzenlenir.

  • Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize akademik gelişimi destekleyici çalışmalar yürütülür.

  • Öğrencilerimizin gelişim dönemine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici bültenler hazırlanarak velilerimize aylık olarak gönderilir.

  • Öğrencilerimiz ve velilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizin gelişimine katkıda bulunacak eğitici seminerler, süper vizyonlar, PDR Birimi ile periyodik görüşmeler planlanır.

bottom of page