top of page

Çocuk ve Arkadaşlık

Çocukların okulda kurduğu arkadaşlıklar hayatlarının büyük bir parçası haline gelir. Arkadaşlık bağları olgunlaşma ve sosyal, duygusal gelişim için çok önemlidir. Arkadaş edindikçe okula gitme istekleri ve motivasyonları artar. Bu durum onları akademik ve sosyal açıdan olumlu etkiler. Arkadaş edinmek çocukların kişiliklerini de şekillendirir, kendilerini daha iyi tanımalarına ve kendi kimliklerini belirlemelerine yardımcı olur. Arkadaşlığın en önemli gereksinimleri şefkat, empati, paylaşımcı olmak ve dinleme gibi sosyal becerilerdir.


Araştırmalara göre empati ve şefkat becerileri yüksek olan çocuklar daha kolay arkadaşlık kurabiliyorlar. Ayrıca empati ve şefkat becerileri yüksek çocuklarla arkadaşlık kurmak diğer çocuklar için de olumlu sonuçlar veriyor. Bu becerileri sahip olan çocuklarla arkadaşlık kurmak çocuklarda uzun vadede duygusal olgunluğu arttırıyor. Sosyal becerilerin arkadaşlıkta yoğun önem taşımasından dolayı, çocuklara erken yaşta bu becerileri aşılamak onlar için ileride çok faydalı olacaktır.


İlkokul çağındaki çocuklar kendi cinsiyetinden çocuklarla arkadaşlık kurma eğilimi gösterirler. Aynı zamanda kendileri ile ortak yönleri ve merakları olan çocuklarla daha iyi anlaşabilirler. Çocukların eğlendiği, güven duyduğu ve duygusal anlamda iyi hissettiği çocuklarla arkadaş olma olasılıkları daha yüksektir. Farklı kişilik özelliklerine sahip çocuklar, ailelerinden de farklı açılardan desteğe ihtiyaç duyarlar. Eğer utangaç bir yapıları varsa sosyal beceri uygulamak için destek ve teşvike, çok hareketli bir yapıya sahipse de davranışlarını kontrol etmek ve düşüncelerini denetlemek, düzenlemek için farklı şekilde yardıma ihtiyaç duyabilirler. Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için yapılabilecek en basit aktivite çocuğunuza kendini tanıtma, karşısındaki konuşurken dinleme, söz alma, fikir önerme, teşekkür etme, özür dileme ve başka çocukları oyuna davet etme gibi davranışlar öğretmeniz gerekmektedir. Bu becerileri çocuğunuza oyuncaklarıyla oynarken senaryolar yaratarak kazandırabilirsiniz.

Bunların yanı sıra okuldan arkadaşlarını eve veya başka bir etkinliğe davet etmek de çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirmek için faydalı olabilir. Bu buluşmalar sırasında çocukların eğlendiği ve zevk aldığı aktiviteler seçilebilir fakat bu buluşmaların 1-2 saat gibi kısa olmalarına dikkat edilmelidir. Bunun sebebi çocukların sıkılmalarını ve aralarında anlaşmazlıklar çıkmasını önlemektir.


Çocukları okul dışında spor ve sanatsal aktivitelere yönlendirmek, onların sosyal becerilerini ve kendilerine olan güvenlerini geliştirecektir. Çocuğunuzun seçilen aktiviteyi sevdiğinden ve istediğinden emin olun. Okul dışında hoşlandıkları bir aktivitede yer almak onlara kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip olan çocuklarla tanışma şansı verecektir.


Bu dönemde çocuklarınızla verimli iletişim kurmayı ihmal etmeyin. Çünkü size ve desteğinize ihtiyaçları olacaktır. Araştırma sonuçları ailelerine destek alma konusunda güvenen çocukların arkadaşlık ilişkilerinin daha kaliteli ve dengeli olduğu yönünde. Eğer arkadaş edinme konusunda sorun yaşadığını düşünüyorsanız ona soru sorarak bilgi edinmeye çalışın. Bu konu hakkında öğretmeninize de danışabilirsiniz.

ความคิดเห็น


bottom of page