top of page

İlkokul Uyum Süreci

Okula başlama, bir çocuğun hayatındaki en önemli olaylardan bir tanesidir. İlkokul çok uzun bir yolculuğun ilk adımıdır. Okul aynı zamanda çocuğun ilk sosyalleştiği yerdir. Bu yüzden okulda uyum sağlanabilmesi için çocuğun bazı becerilere sahip olması veya bu becerileri geliştirebilmesi gerekir. Çocuğunuz okula başladığında alışık olduğu güvenli bölgeden çıkıp, yeni kurallar, öğretmenler ve yeni arkadaşlarla dolu bir dünyaya adım atmak zorunda kalır. Bu ortama uyum sağlayabilmesi için çocukların belli zihinsel, sosyal ve duygusal olgunluğa ulaşmış olması gerekir.


Çocuklar okula başlarken aile içinde edindiği deneyimleri ve alışkanlıkları da beraberinde getirir. Evde bağımsızlığı teşvik edilen, yaşına ve gelişimine uygun sorumluluk ve görevleri yerine getirebilen, sosyal ortam deneyimi olan çocuklar okula kolayca uyum sağlayabilecektir.


Öğrenme sosyal bir aktivitedir. Empati, arkadaş edinme ve konuşma becerileri, uyum sağlamak için gerekli sosyal becerilerdendir. İlkokul aynı zamanda çocuğunuzun bu becerileri geliştirebilmesi için ilk adımdır. Okulumuzda da olduğu gibi, çocuklarımızı çözüm-odaklı yetiştirmek ve bu yönteme alıştırmak hem okul hayati boyunca hem de okul sonrasında çok yararlı olacaktır.


Eğitim süreci boyunca çocukların ailelerinden bağımsız olabilmeleri de çok önemlidir. Bu dönemde çocukların bazı aktiviteleri sizin yardımınız olmadan gerçekleştirebilmesi daha rahat uyum sağlamalarını sağlar ve kendilerine olan güvenlerini geliştirir.


Okula başlamak hem sizin hem de çocuğunuzun günlük rutinini değiştirecektir. Önceden bir rutin planı geliştirmek ve bu rutini okul yılı başlamadan önce uygulamak çocukların okula daha çabuk uyum sağlamasında faydalı olur. Bu rutine önceden alışmaya başlarlarsa okul başladığında da uyum sağlamaları gereken daha az etken olacaktır. Son olarak, çocuğunuza kaygılarını paylaşması için fırsat verin. Bu şekilde kaygılarının yükünü bırakmış olur ve çözüm aramaya başlanabilir.

Comments


bottom of page