Yüksek Akademik Başarı Hedefi

Koray Varol Akademi yüksek hedefleri olan öğrencilerin okuludur.

Koray Varol Akademinin temel amacı öğrencilerin 8. sınıf bitiminde Türkiye ve yurtdışında bulunan en prestijli ve yüksek nitelikli liselerde eğitim almaya hak kazanacakları hazır bulunuşluk düzeyine getirmektir. Öğrenciler bu amaçla oluşturulan eğitim sistemiyle anaokulu seviyesinden başlayarak üst düzeyde bir eğitim almaya başlar.

Okul öncesi ve ilkokul yıllarında öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini sağlayan eğitimler, öğrencilerin ortaokul yıllarına, akademik gelişimlerini yavaşlatacak hiçbir beceri ve kazanım eksiği olmaksızın başlamalarını sağlar.

Ortaokul yıllarında Koray Varol Modeli ve özgün materyalleriyle sistemli ve disiplinli çalışma temposuna alışan öğrenciler 7. sınıftan itibaren gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki en prestijli liselere kabul edilmek hedefiyle çalışırlar.