Çocuğun Başarısında Dikkatin Önemi

Zihinsel becerilerimizi bir konu üzerine yoğunlaştırabilme becerisi olarak tanımlanan dikkat, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da hem sosyal hem de akademik kazanımlar için oldukça önemlidir.  Çünkü, dikkat ile öğrenme arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Yaşamın ilk yıllarından itibaren yeni kavramlar...

İçeriği Görüntüle