Sosyal Duygusal Öğrenme

Sosyal Duygusal Öğrenme Programı

Bu program hem sınıf öğretmenleri hem de rehber öğretmenler tarafından takip edilir. Sistematik, yapılandırılmış ve temeli Sosyal Duygusal Öğrenme teorisine dayanan Sosyal Duygusal Öğrenme Programı, öğrencilerimizin okul ile tanıştıkları ilk andan itibaren aşağıdaki becerileri geliştirmesini sağlar.

 • Tolerans
  Hoşgörülü davranmayı, başkalarının farklılıklarına saygılı olmayı, onları çevreleyen farklı fikirlere karşı kabullenici davranmayı öğrenmesi çocuğun açık fikirli olmayı öğrenmesi sağlar.
 • Şefkat/Merhamet
  Çocuğun şefkat/merhamet duygusunu öğrenmesi diğer canlılarla, arkadaşlarıyla ve iletişim halinde olduğu herkes ile daha güçlü ilişkiler kurmasına ve bu ilişkileri anlayış içerisinde ilerletebilmesine yardımcı olur.
 • Öz Yeterlik
  Öz yeterlik, çocuğun bir görevi yerine getirme ya da bir durumu yönetme yeteneğine sahip olduğuna dair inancıdır. Öz yeterliliği yüksek bir çocuk daha çok çalışır, olumsuzluk karşısında daha iyimserdir ve daha fazla sebat eder. Çünkü yaşadığının üstesinden gelebilme gücü olduğunu düşünür.
 • Esneklik
  Esneklik, çocuğun değişen şartlara uyum sağlayabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Çocuklar esnek düşünmeye başladıklarında, hem sınıf içinde hem de okul dışında yaşadıkları değişim ve yeniliklerle daha iyi başa çıkabilirler.
 • Öz Sorumluluk
  Sorumluluk bilincinin gelişmesi çocuklukta başlar ve çocukların yaşama hazırlanmalarını sağlar. İş birliği içinde çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesi ileride farklı şeyleri yapabilme gücünün artmasını ve edindiği öz güvenle sağlam adımlar atmasını sağlar.
 • Empati
  Empati, öğrencilerin başkalarına karşı hoşgörülü ve kabul edici olmalarını sağlar. Başkalarının neler hissettiğini, kendi davranışlarının etrafındakileri nasıl etkileyebildiğini ve etrafındakilerin belirli zamanlarda neden bazı duyguları yaşadığını anlayabilmek için çocukların sahip olacağı değerli bir yaşam becerisidir.
 • Çatışmalarda Çözüm Odaklılık
  Çocuklar okulda akranlarıyla ve okul dışında da farklı kişilerle zaman zaman çatışma yaşarlar. Çocukların bir çatışma ile karşılaştığında soruna odaklanmak yerine çözüme odaklanarak problemi çözme becerisi geliştirmesini sağlar.
 • İşbirliği
  En iyi öğrenme, çocukların aktif olarak katıldığı öğrenmedir. Bu nedenle, iş birliği oldukça önemlidir. Çocuklar en iyi birbirlerinden ya da birbirlerine öğretirken öğrenir. İşbirliği içinde yapılan grup ve proje çalışmaları onların ortak karar alma birlikte iş yapabilme becerilerini geliştirecek ve ilerde yaşamlarında kullanacakları en değerli becerilerinden biri olacaktır.
 • Arkadaşlık kurma-sürdürme
  Arkadaşlık kurmak ve sürdürmek çocukların bir çok sosyal becerisinin gelişmesine olanak sağlar. Kurdukları arkadaşlıklar onların kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve kendi kimliklerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Öfke Yönetimi
  Öfke normal bir duygudur. Fakat kontrolsüz öfke saldırganlığa yol açabilir. Öfke yönetimi, çocuğun öfke hissettiği durumlarla başa çıkabilmesinin yollarını öğrenmesine yardımcı olur.
 • Dürtü Kontrolü
  Hayattaki her şey anında gerçekleşmez. Kendini kontrol eden çocuklar oyun oynarken sırasını bekler, hareket etmeden önce düşünürler. Ayrıca dürtülerini kontrol edebilen çocukların akranlarıyla ilişkileri daha güçlü olur. Çünkü problem çözebilme becerileri daha gelişmiştir.