Sanat eğitimi öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini, özgüvenlerinin gelişmesini ve esnek düşünebilmelerini sağlar. Oyun tabanlıdır ve sorgulayıcı öğrenmeyi destekler. Öğrencilerin hayal dünyalarını zenginleştirir ve yaratıcılıklarını geliştirir. Sanat öğrencilerin kendilerini, duygularını ifade etme yollarından biridir. Öğrencilere konuşmadan ya da yazmadan iletişim kurmanın yollarını öğretir. Öğrencilerin fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekler. Okulumuzda sanat etkinlikleri görsel sanatlar, müzik, drama ve danstan meydana gelmektedir. Sanat programı kapsamında müzeler, sanat galerileri gezilecek, Türkiye’de ve dünyadaki ünlü sanatçıların eserleri incelenecektir.

Okulumuzda görsel sanatlar dersinin içeriğinde çizim, boyama, seramik, kolaj, fotoğrafçılık, dizayn, sinema içeriklerine yer verilir. Öğrencilerimizin görsel okuryazarlık ve estetik bilincine sahip olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülür. Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan, güncel kültür-sanat tasarımlarını bilinçli olarak izleyen, görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren öğrenciler yetiştirilir. Öğrencilerin çok yönlü ve eleştirel düşünme, gözlem yapma, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini geliştirmek esastır. Görsel sanatlar dersinin içinde öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini de kullanmaları sağlanır. Çeşitli bilgisayar programlarını kullanarak çizim ve tasarım yapabilmelerine yönelik bir eğitim verilir.


Müzik ve hareket derslerinin temelinde enstrüman çalma, ritim, şarkı söyleme ve bedeni doğru kullanmak yer alır. Anasınıflarımızda çift dilde müzik temelli bir eğitim vardır. Öğrencilerin dil gelişimi, müzik eğitimi ile desteklenir. Orff Metodu, Ritim Çalışmaları, Dünya Müzikleri, Müzik Türleri ve Preschool Prodigies ile müzik dersleri zengin şekilde yürütülür. 1, 2 ve 3. Sınıflarımızda müzik derslerinde; müzik kültürü, ritim çalışmaları ve Orff çalışmalarına yer verilir. 3. Sınıftan itibaren bunlara ek olarak nota eğitimi, temel ritim kalıpları ve başlangıç teori eğitimleri başlar. 4. sınıftan itibaren müzikte branşlaşma uygulamasına geçilir. Öğrencilerimiz seçtikleri bir enstrümanın (piyano, gitar, keman, yan flüt) eğitimini almaya başlar.


Drama derslerinde öykülendirme (story telling), tiyatro, metin yaratımı ve rol oynama çalışmaları yapılır. Dramayı derslerimiz içinde bir etkinlik olarak kullanmanın yanı sıra özel bir ders olarak da işlemekteyiz. Drama dersinde bir sözcük, bir kavram, bir yaşantı, bir olay ya da oyun geliştirilerek canlandırılır. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmenin yanı sıra çeşitli tekniklerle onlara hangi durumda nasıl davranmaları gerektiği öğretilir. Problem çözme ve iletişim kurma becerileri geliştirilir.


Dans, insanlık tarihinin ilk sanat eylemidir. Dans eğitimi, öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimini desteklemektedir. Dans eğitimi alan öğrencilerin bedeni daha esnek, daha güçlü ve daha zarif olur. Duruş bozuklularının düzeltilmesinde önemli bir rol oynar. Düz tabanlık, içe basma, bacak deformasyonu ve omurga eğriliklerinin tedavisine katkı sağlar. Müzikle birlikte hareket etmek öğrencilerde pozitif duyguların oluşumunu destekler. Ayrıca soyut ve uzamsal düşünme becerilerini de geliştirir. Dans dersi içinde yaş gruplarına göre farklılaştırılmış şekilde öğrencilerimize tango, salsa, vals, cha cha, rumba, mambo, modern dans, bale, hip hop ve swing dansları öğretilmektedir.

Yağlı boyaKarakalemEbru
FotoğrafçılıkSinemaMüzik Prodüksiyonu
SalsaTangoBale
Hip hopSwingTiyatro
Cha chaModern DansVals
RumbaMamboGrafik Dizayn
GitarPiyanoYan Fülüt
KemanGrafik DizaynSeramik
KarikatürÇizgi FilmMimarlık