Şahika İzgi

Okul Psikoloğu

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra birincilikle girdiği FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na burslu olarak devam etmektedir. Eğitimi süresince, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve eğitim kurumlarında görev almıştır. Bu süreçlerde, çocuk ve gençlerin gelişimsel olarak değerlendirilmesi, ilgili test ve gözlemlerin yorumlanarak raporlanması, çocuğa ve gence yönelik uygun programın oluşturulup uygulanması gibi çalışmalarda bulunmuştur.

Lisans eğitiminin 6 aylık dönemini Fransa Lorraine Üniversite’nde eğitim alarak tamamlamıştır. Gelişim Psikolojisi temelli bir ekol ile eğitim gördüğü Fransa’da çocuk ve ergen psikolojisiyle uluslararası bir çerçevede ilgilenmiştir. 2015 yılında Avrupa Birliği Gönüllüsü olarak gittiği Polonya’da çocuk ve ergenlerin gelişimsel dönemlerine uygun programlar ve çalıştaylar hazırlamaktan sorumlu olup Çocuk ve Ergen Birimi Koordinatörü olarak görev almıştır.

Çocuk ve gençlerde korku/ kaygı bozuklukları, sınav kaygısı, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği, bağlanma problemleri, duygusal sorunlar, aile-çocuk ilişkisi, özgül öğrenme güçlüğü, okul sorunları, travma gibi alanlarda çalışmakta ve çalışmalarında ağırlıklı olarak Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR) Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Sistemik Birey, Aile ve Çift Terapisi tekniklerini kullanmaktadır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi Gessel Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) gibi testlerin uygulayıcısıdır.

Birleşmiş Milletler Projeleri ve EMDR-HAP (EMDR – Humanitarian Assistance Programmes) kapsamında birçok gönüllü çalışmalarda bulunmuştur ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.