Sağlıklı Sosyal Duygusal Gelişim

Yüksek başarı hedeflerken öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel yönden de tam ve eksiksiz gelişmesi gerekir.

Koray Varol Akademide öğrencilerimizin sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için okul bünyesindeki tüm detaylar hassasiyetle düşünülmüştür.

Koray Varol Akademinin yönetim ve eğitimci kadrosu; sevecen, yaratıcı, duyarlı ve pozitif bir ortamda öğrenmeyi kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi. Bu sistem doğrultusunda kurumumuza ait her bir öğrenci, öğretmen ve anne-babanın desteklendiklerini hissedecekleri, öğrencilere “öz-yeterlik, esneklik, öz-sorumluluk, empati, çözüm odaklılık, işbirliği tolerans ve şefkat/merhamet” becerilerinin kazandırılacağı güvenli bir ortam oluşturuldu.

Okullar çocuklar içindir. Koray Varol Akademi bu farkındalıkla onların sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri, geleceğe hazırlanmaları için okul bünyesindeki tüm detaylara hassasiyetle yaklaşır.

Koray Varol Akademi, akademik başarılarının yanı sıra çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bireylerin yaşama hazırlık süreçlerinde bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimin en önemli bileşenlerinden olan kültür, sanat ve spor çalışmaları Koray Varol Akademi’de ayrı ayrı program ve yöntemler ile gerçekleştirilir.

Okulumuzun mekânsal düzenlemeleri, programları, akademik, sosyal ve kişilik gelişimine yönelik tüm süreçleri maksimum verime yönelik bir stratejik bir plan eşliğinde oluşturulmuştur.