Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin belirlenmiş bir zaman dilimi içinde, gerçek yaşamdan bir soru ya da probleme cevap aradıkları, bunu yaparken de bilgi ve beceri kazandıkları bir öğretim yöntemidir. Proje tabanlı öğrenmenin uygulanması sırasında öğrencilerimiz, okul programımızın merkezinde yer alan yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim ve inovasyon becerilerini kazanırlar.

Proje Tabanlı Öğrenme

Projeler, sosyal projeler, yenilik projeleri ve araştırma geliştirme projeleri olarak üçe ayrılır. Okulumuzda STEM dersinde proje tabanlı öğrenme yöntemi uygulanır. Projeler hazırlık, uygulama ve sunum aşamalarından meydana gelir. Her bir aşamanın planı öncesinde yapılır ve tüm aşamalarda plana uygun hareket edilir. Hazırlık aşamasında faaliyetler, kaynaklar, zaman ve bütçe planlanır. Uygulama aşaması projelerin hayata kavuştuğu aşamadır. Sunum aşaması ise öğrencilerin projelerini gerçekleştirirken yaşadıkları serüveni, ürünlerini ve kazandıkları becerileri sergi gününde katılımcılarla paylaştıkları aşamadır. Proje sergisi, öğrencilerimizin kazandığı disiplinler üstü becerileri ve bilgileri gözlemleyerek değerlendirebildiğimiz bir aşama olması sebebi ile çok önemlidir.