top of page

Yeni Eğitim Modelininin Avantajları – Haber Global

Yeni eğitim öğretim modelinde uygulanacak ara tatil ve teorik eğitimle pratik eğitimi birleştirmenin önemini Haber Global ile yapılan röportajda Koray Varol ve Burcu Ağca Karakaya değerlendiriyor.


#yenieğitimsistemi #millieğitimyeniaçıklama #KorayVarolAkademi #pratikveteoriköğrenme #aratatil #haberglobal #yenieğitimmodeli #KorayVarol

bottom of page