Mentörlük

Mentörlük programı okul, öğrenci ve veli arasındaki pozitif iletişimi yapılandırmak ve “Pozitif Okul Kültürü Oluşturmak” amacıyla yürüttüğümüz bir programdır.

Mentörlük programı sadece ortaokulda uygulanır. Mentör öğretmen, öğrencinin okulda rahatça ulaşabildiği ve sorununu paylaşabildiği öğretmenidir. Öğrencinin okuldaki yaşantısını gözler, onu yakından tanır, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur, yol gösterir. Öğrenci için hazırlanan özel programı bire bir takip eder. Samimi geribildirimlerle öğrencinin davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar.

Mentör öğretmenin veliyle iletişim amacı, bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye danışmanlık desteği vermektir. Mentör öğretmen, rehberlik ve okul yönetimi tarafından öğrencinin yetenekleri, ilgi alanları, karakter özellikleri göz önünde bulundurularak seçilir.