Koray Varol Başarı Sistemi

Üstün başarıya hazırlık bizim işimiz!

Okula adını veren kurucu Koray Varol yıllarını eğitim ve yayıncılığa adamış bir matematik öğretmeni ve eğitim girişimcisidir. Koray Varol üst düzey liseleri hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programının başarısıyla eğitim camiasında ses getirmiş olan bir eğitimcidir.

Koray Varol Akademinin geçmişi büyük başarılara imza atacak üst düzey bir okul olmanın altyapısını sağlayan deneyim ve birikimlerle doludur.

Koray Varol Akademi markasıyla lise giriş sınavlarına yönelik eğitime odaklanan ve bu alanda uzmanlaşan yayın grubu, içerik ve soru kalitesiyle ülke çapında eğitimcilerin en beğendiği ve en çok önerilen kaynak yayınlardan olmuştur. Aynı adla faaliyet gösteren özel etüt merkezinde yapılan çalışmalarda üst düzey liselere hazırlanan öğrencilere yönelik içerik ve eğitim modellerine odaklanılmış ve bu alanda uzmanlaşılmıştır. Yıllar içinde çok sayıda öğrenci Koray Varol ile geçirdiği özel hazırlık sürecinin ardından Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi, Galatarasay Lisesi gibi prestijli okullara girmeye hak kazanmıştır.

Koray Varol Akademi Öğrenme Döngüsü

Öğrenme Döngüsü

Okulumuzda öğretim programlarının ders planlarına dönüşümü aşamasında yukarıdaki sistem takip edilir. Öğrencilerin öncelikle okula gelmeden önce bir sonraki gün işleyecekleri kazanımları Ters Yüz Edilmiş Öğrenme (Flipped Learning) mantığı ile okumaları, dinlemeleri ya da izlemeleri, ardından ilgili görselleştirmeleri yapmaları, zihin haritasını çıkarmaları ve son olarak da ilgili soruları cevaplamaları istenir. Okula geldiklerinde kazanımlarını analiz eder, birbirleri ile karşılaştırır benzerlik ve farklılıklarını bulurlar. Sonrasında tekrar etme aşamasına geçilir. Kazanımların pekiştirilmesi için arkadaşları ile birlikte çalışırlar. Birbirlerine öğretirler ve iletişim içine girerler. Üretme adımında soru ya da etkinlik yazarlar ve son olarak da yaptıkları çalışmaları değerlendirerek eksiklerini bulurlar. Çalışmalar esnasında gözlem, kontrol listesi, dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ve değerlendirme soruları (çoktan seçmeli, açık uçlu, eşleştirmeli, doğru – yanlış, boşluk doldurma) kullanılır. Yaş grubu özelliği hangi değerlendirme tipinden ne ölçüde kullanılacağında belirleyicidir.

Koray Varol Akademi Başarı Sisteminin detayları aşağıda yer almaktadır. Bu sistemde akademik ders ve yabancı dil derslerinin ağırlıkları içinde bulunulan yılın amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin beşinci sınıf İngilizce Hazırlık Yılı olduğundan yabancı dil derslerinin oranında artış olmaktadır.

Başarı sistemi anaokulu

Başarı sistemi 1,2,3.sınıflar

Başarı sistemi 4. sınıf

Başarı sistemi 5. sınıf

Başarı sistemi 6. sınıf

Başarı sistemi 7. sınıf

Başarı sistemi 8. sınıf

Başarı Sistemi