Kişisel Gelişim

Çocuklar ve aileleri için bir “gelişim merkezi” olarak faaliyetini sürdürecek olan okulumuz çok yönlü gelişimi önemseyen bir anlayışına sahiptir.

Okulumuz tarafından öğrencilerin kişisel, sosyal ve öğrenmeyle ilgili gelişimlerini destekleyen programlar planlanır ve organize edilir. Bu çalışmalar; içeriğine göre öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve alanında yetkin uzmanlar tarafından yürütülür.

Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yürütülür;

  • Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak düzenli konferans ve söyleşiler gerçekleştirilir
  • Velilerimizin çocuklarını tanıma ve çocukları ile bir ebeveyn olarak zorlandıkları alanlarda onlara destek olmak amacıyla düzenli seminer çalışmaları yürütülür.
  • Okulumuzda her ay düzenli olarak yazar günleri gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarları ile buluşarak atölye çalışmaları yaparlar.
  • Öğrencilerimizin eleştirel düşünme, muhakeme yeteneği, soyut kavrama gibi bilişsel yetilerinin gelişmesine yönelik Düşünme Okulu adı altında atölyeler düzenlenir.
  • Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize akademik gelişimi destekleyici çalışmalar yürütülür.
  • Öğrencilerimizin gelişim dönemine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici bültenler hazırlanarak velilerimize aylık olarak gönderilir.
  • Öğrencilerimiz ve velilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizin gelişimine katkıda bulunacak eğitici seminerler, süpervizyonlar, PDR Birimi ile periyodik görüşmeler planlanır.