Okulumuzda kontenjan durumu, öğrenci tanıma çalışması, başvuru sırası ve kız, erkek öğrenci dağılımına göre öğrenci alımı yapılır. Buna göre;

  • Anaokulumuza PDR ön değerlendirmesi ile ve başvuru sırasına göre,
  • 1, 2 ve 3. sınıflarına PDR ön değerlendirmesi ile ve başvuru sırasına göre,
  • 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına PDR ön değerlendirmesi ve Koray Varol Akademi Giriş Sınavı ile öğrenci kabulü yapılmaktadır.

ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU