Kariyer Planlama

Yetenek Belirleme ve Kariyer Programı

Okulumuzda uygulanan “Yetenek Belirleme ve Kariyer Programı” çocuğun yeteneklerini hatta mesleki eğilimlerini, beceri alanlarını ölçerek çocuğun ilerleyen hayatında nasıl bir yol çizeceği konusunda anne-babaları, öğretmenleri ve okul rehberlik birimini bilgilendirir. Okulumuzda DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü “Yetenek Belirleme ve Kariyer Programı” ile her öğrencinin kendi potansiyeline odaklanarak başarılı bir gelecek için gerekli donanımları kazanmasına yardımcı olur.

Yetenek Belirleme ve Kariyer Planlama Programı geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış beş yetenek testi ve iki envanter uygulanması içerir. Yetenek Testleri Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Mekanik Yetenek, Soyut Kavrama, ve Mekânsal Algıdır. Envanterler ise Mesleki İlgi Envanteri ve Kişilik Envanterinden oluşmaktadır.

Sözel Yetenek Testi: Çocuğun okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer.

Sayısal Yetenek Testi: Basit sayısal problemleri hızlı ve doğru bir biçimde çözebilme, sayısal kavramları daha çabuk öğrenebilme ve sayılarla akıl yürütebilme becerilerini ölçer.

Soyut Kavrama Testi: Soyut kavramları ve bunların birbirleriyle ilişkilerini anlama ve kullanma yetisini ölçer.

Mekanik Yetenek Testi: Mekanik ilkeleri anlama, bir makinenin işleyişindeki ilkeyi kavrayabilme ve makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi görebilme becerisini ölçer.

Mekânsal Algı Testi: Bilişsel yetenekler içinde önemli bir yere sahip olan üç boyutlu algılamayı ve görsel şekil-zemin ayırt edebilme yeteneğini ölçer.

Kişilik Envanteri: Çocuğun kişilik özelliklerini ortaya koyar. Bu kişilik özellikleri aynı zamanda çocuk için günlük yaşamda becerikli olduğu alanlar olarak da yorumlanabilir.

Mesleki İlgi Envanteri: Çocuğun meslek eğilimini ölçer.

Kariyer planlaması yapmak çocukların kişilik özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini, sahip olduğu becerilerini kısacası kendini tanımasına yardımcı olur. Yetenek belirleme ve kariyer programı sonrası okulumuzdaki her öğrenciye bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak geliştirmeye çalışılır.