Butik Okul, Özel İlgi

Nitelikli eğitimin anahtarı bireysel ilgidir. Koray Varol Okullarında her öğrenci bir başarı projesidir!

Bireysel ilgi, mimarisinden organizasyon yapısına, eğitim programından öğrenci sayısına kadar her detayın öğrenciye özel çözümlerle tasarlandığı eğitim ortamını gerektirir. İşte bu yüzden Koray Varol Okulları tüm unsurlarıyla bireysel ilgiye odaklanan butik bir okul olarak kurulmuştur.

Akademik başarısı yüksek öğrencileri kabul eden en prestijli liselere hazırlık; çok disiplinli-planlı-sistematik bir çalışmanın yanı sıra, büyük ilgi gerektiren, her öğrenciyi tek tek tanımayı ve bireye özel yaklaşımlar geliştirmeyi zorunlu kılan bir süreçtir.

Akademik becerilerin, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerle dengeli biçimde gelişmesine önem verilmelidir. Bu düzeyde bir başarı için her bir öğrenciyi olduğu kadar her bir öğretmeni de aynı ciddiyetle takip etmek sistematik eğitimler ve geri bildirimlerle beslemek, liderlik etmek önemlidir. Koray Varol Okulları bu gereksinimler göz ününde bulundurularak tasarlanmış butik bir okuldur.

Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki başarılı okullar gibi, Koray Varol Okulları, Anaokulu-İlkokul-Ortaokul düzeyine kadar toplamda sadece 22 derslikte maksimum 324 öğrencinin eğitim-öğretimi için planlanmıştır.

Koray Varol Okullarının Butik Okul konsepti ile sağladıkları…

  • Okul tüm birimleriyle öğrencisini çok daha iyi tanır ve takip eder.
  • Öğrenci tanındığı ve bilindiği ortamda kendini çok daha güvende hisseder ve okuluna aidiyeti artar.
  • Her öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimi özel olarak takip edilir, bireye özel çözümler geliştirilir. Böylece olumlu davranışların artırılması, geliştirilmesi gereken davranışların geliştirilmesi konusunda kolayca ilerleme kaydedilir.
  • Başarının önemli faktörlerinden olan veli-okul iletişimi çok daha güçlü, verimli ve nitelikli hale gelir.
  • Butik bir okulun kadrosunu alanında uzman öğretmenlerden oluşturması çok daha kolay ve olanaklıdır.
  • Okulun başarıya odaklanma gücü çok daha yüksektir. Onlarca kampüste binlerce öğrenciyi sınava hazırlayan kitlesel okullara kıyasla Koray Varol Okulları, her bir öğrenci için ayrı bir proje anlayışıyla butik eğitim ortamının avantajlarını yüksek başarıya dönüştürür.

Yüksek Akademik Başarı Hedefi

Koray Varol Okulları yüksek hedefleri olan öğrencilerin okuludur.

Koray Varol Okullarının temel amacı; öğrencilerini, Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonucunda Türkiye’de bulunan en prestijli liselerde eğitim almaya hak kazanacakları düzeye getirmektir. Öğrenciler, bu amaçla oluşturulan eğitim sistemiyle anaokulu seviyesinden başlayarak üst düzeyde eğitim almaya başlarlar.

Okul öncesi ve ilkokul yıllarında öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini sağlayan eğitimler, öğrencilerin ortaokul yıllarına, akademik gelişimlerini devam ettirebileceği beceri ve kazanım eksiği olmaksızın başlamalarını sağlar.

Ortaokul yıllarında Koray Varol Okullları Eğitim Modeli ve özgün materyalleriyle sistemli ve disiplinli çalışma temposuna alışan öğrenciler 7. sınıftan itibaren gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki en prestijli liselere kabul edilmek hedefiyle çalışırlar.

Sağlıklı Sosyal Duygusal Gelişim

Yüksek başarı hedeflerken öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel yönden de tam ve eksiksiz gelişmesi gerekir. Okullar çocuklar içindir. Koray Varol Okullarında bu farkındalıkla, öğrencilerinin sağlıklı bir kişilik gelişimi için ve geleceğe hazırlanmalarında okul bünyesindeki tüm detaylara özenle yaklaşılır.

Koray Varol Okulları, akademik başarılarının yanı sıra çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bireylerin yaşama hazırlık süreçlerinde bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimin en önemli bileşenlerinden olan kültür, sanat ve spor çalışmaları Koray Varol Okullarında ayrı ayrı program ve yöntemlerle gerçekleştirilir.

Geleceğimiz gençlerimizin, geleceklerini inşa ederken, “Önce İnsan” düşüncesinden hareketle; Sevgi-Saygı-Güven-Adalet-Empati kurma-Sorumluluk alma-Çaba gösterme-Yardımlaşma-Değerleri güçlü vb. nitelikleri içselleştirerek davranışa dönüştürmüş bireyler yetişmemizin gerekliliği yol haritamızdır. Başka bir deyişle amacımız; hakkını arayan, arkadaşının da hakkını koruyan ama bunu saygı sınırları içerisinde yapabilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Bunu sağlamanın en kestirme yolu ise onları SANAT ve SPORLA buluşturmaktan geçer.

Koray Varol Okullarında öğrencilerimizin; sağlıklı bir şekilde kişiliklerini oluşturmaları, geliştirmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için okul bünyesindeki tüm gereksinimler hassasiyetle düşünülmüş, ortamlar ve mekanlar hazırlanmıştır.

Koray Varol Okullarının yönetim ve eğitim kadrosu; sevecen, yaratıcı, duyarlı, saygılı ve pozitif bir ortamın öğrenmeyi kolaylaştıracağının bilinciyle kurulmuş kurum kültürümüzü çok önemserler. Çünkü öğrenci ile öğretmen arasında kurulması planlanan bağ başka türlü kurulamaz. Kurulan bu bağ sayesinde, olumlu davranışlar, geliştirilmesi gereken davranışlar, akademik başarı artırılabilir. Sosyal gelişim sağlıklı bir şekilde sağlanabilir. Bu yaklaşımla kurumumuzda; her bir öğrenci, anne-baba ve öğretmen için desteklendiklerini hissedecekleri, öğrencilerimize “yeterlilik, esneklik, sorumluluk, empati, çözüm odaklılık, işbirliği, tolerans ve şefkat / merhamet” becerilerinin kazandırılacağı güvenli bir ortam oluşturulmuştur.

Koray Varol Başarı Sistemi

Üstün başarıya hazırlık bizim işimiz!

Okula adını veren kurucu Koray Varol yıllarını eğitim ve yayıncılığa adamış bir matematik öğretmeni ve eğitim girişimcisidir. Koray Varol üst düzey liseleri hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programının başarısıyla eğitim camiasında adından sıkça söz edilen, güvenilen bir eğitimcidir. Başarılıdır çünkü gençlerimize çok güvenmektedir. Onlara öğrenmeyi, başarmayı, kazanmayı öğretebilmektedir.

Koray Varol Okulları geçmişi büyük başarılara imza atacak üst düzey bir okul olmanın altyapısını sağlayan deneyim ve birikimlerle doludur.

Koray Varol Akademi markasıyla lise giriş sınavlarına yönelik eğitime odaklanan ve bu alanda uzmanlaşan yayın grubu, içerik ve soru kalitesiyle ülke çapında eğitimcilerin en beğendiği ve en çok önerilen kaynak yayınlar yerini almıştır. Aynı adla faaliyet gösteren özel etüt merkezinde yapılan çalışmalarda en prestijli liselere hazırlanan öğrencilere yönelik içerik ve eğitim modellerine odaklanılmış ve bu alanda uzmanlaşılmıştır. Yıllar içinde çok sayıda öğrenci Koray Varol ile geçirdiği özel hazırlık sürecinin ardından en prestijli liseleri kazanmıştır.

Koray Varol Okulları Öğrenme Döngüsü

Okulumuzda öğretim programlarının ders planlarına dönüşümü aşamasında yukarıdaki sistem takip edilir. Öğrencilerin öncelikle okula gelmeden önce bir sonraki gün işleyecekleri kazanımları Ters Yüz Edilmiş Öğrenme (Flipped Learning) mantığı ile okumaları, dinlemeleri ya da izlemeleri, ardından ilgili görselleştirmeleri yapmaları, zihin haritasını çıkarmaları ve son olarak da ilgili soruları cevaplamaları istenir. Okula geldiklerinde kazanımlarını analiz eder, birbirleri ile karşılaştırır benzerlik ve farklılıklarını bulurlar. Sonrasında tekrar etme aşamasına geçilir. Kazanımların pekiştirilmesi için arkadaşları ile birlikte çalışırlar. Birbirlerine öğretirler ve iletişim içine girerler. Üretme adımında soru ya da etkinlik yazarlar ve son olarak da yaptıkları çalışmaları değerlendirerek eksiklerini bulurlar. Çalışmalar esnasında gözlem, kontrol listesi, dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ve değerlendirme soruları (çoktan seçmeli, açık uçlu, eşleştirmeli, doğru – yanlış, boşluk doldurma) kullanılır. Yaş grubu özelliği hangi değerlendirme tipinden ne ölçüde kullanılacağında belirleyicidir.

Koray Varol Okulları Başarı Sisteminin detayları aşağıda yer almaktadır. Bu sistemde akademik ders ve yabancı dil derslerinin ağırlıkları, içinde bulunulan yılın amaçlarına göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin beşinci sınıf İngilizce Hazırlık Yılı olduğundan yabancı dil derslerinin oranında artış olmaktadır.