Etkili Ders Çalışma

Etkili çalışma, herkese uyan genel geçer bilgilerin olduğu bir yaklaşımdan ziyade her çocuğun ihtiyacı ve potansiyeline uygun belirlenmesi gereken bir çerçevedir. Ders çalışma yöntemleri çocuğunuza göre uyarlanmalıdır. Herkesin farklı özellikleri vardır bu yüzden çocuğunuz için neyin işe yarayıp neyin işe...

İçeriği Görüntüle

Çocukların Ev İşlerinde Rol Almasının Önemi

Çocukların yaşama hazırlıklı olmaları için sorumluluk duygusu geliştirmeleri gerekir. Çocuklara sorumluluk bilinci kazandırma, küçük yaşlarda başlar ve bu beceriyi geliştirirken ebeveynler, çocukları ile işbirlikçi bir tutum içerisinde olmalıdırlar. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, çocukların gelişim düzeylerine uygun...

İçeriği Görüntüle

Çocuk ve Arkadaşlık

Çocukların okulda kurduğu arkadaşlıklar hayatlarının büyük bir parçası haline gelir. Arkadaşlık bağları olgunlaşma ve sosyal, duygusal gelişim için çok önemlidir. Arkadaş edindikçe okula gitme istekleri ve motivasyonları artar. Bu durum onları akademik ve sosyal açıdan olumlu etkiler. Arkadaş edinmek çocukların...

İçeriği Görüntüle

Çocuklarda Ders Çalışma Alışkanlığı

Çocuğun eğitim hayatındaki ilk yılları verimli ders çalışma alışkanlığı geliştirmesi açısından çok önemlidir. Çünkü başarılı ve planlı öğrenciler verimli çalışma alışkanlıklarına sahiptir. Bu alışkanlıkları tüm derslerinde uygularlar. Bu dönemde çocuğa kaliteli destek vermek onun tüm eğitim hayatının kaliteli olmasına katkı...

İçeriği Görüntüle

Çocuğun Başarısında Dikkatin Önemi

Zihinsel becerilerimizi bir konu üzerine yoğunlaştırabilme becerisi olarak tanımlanan dikkat, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da hem sosyal hem de akademik kazanımlar için oldukça önemlidir.  Çünkü, dikkat ile öğrenme arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Yaşamın ilk yıllarından itibaren yeni kavramlar...

İçeriği Görüntüle

Ebeveyn ve Çocuk Arasında İletişim

Doğru İletişim Nedir? Doğru İletişim Neden faydalıdır? Aile içi iletişim, anne-baba ve çocuğun bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu, düşünce ve bilgileri birbirlerine aktardıkları süreçtir. İletişim anında farklı iletişim türlerini kullanırız. Surat astığımızda, gülümsediğimizde, yüzümüzü çevirdiğimizde, dudak büktüğümüzde hatta küstüğümüzde bile bir...

İçeriği Görüntüle