Anaokulu

Koray Varol Akademi Anaokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin kendilerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, yalın, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Akademi eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Akademi Anaokulunda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) uygulanır. PYP (Primary Years Program – İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası geçerliliği olan disiplinler arası bir eğitim programıdır.

Koray Varol Akademi Anaokulunda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), Milli Eğitim Bakanlığı programıyla bütünleşik bir şekilde uygulanır. KVA Anaokulu kurulduğu ilk yıl PYP aday okulu olacaktır. İki yıl içinde tüm akreditasyon süreçlerini tamamlayarak uluslararası otoritelerden onay almış bir dünya okulu olmayı hedeflemektedir.

PYP, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde; bilgili, zorluklarla başa çıkabilen, problem çözebilen, iyimser, açık görüşlü, etik kararlar verebilen, çevreye duyarlı, karakter sahibi, çok yönlü dünya vatandaşı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin düşünen ve eleştirebilen, aynı zamanda insanların düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olmaları sağlanır.

kva anaokulu

Koray Varol Akademi Anaokulunda müzik ve yabancı dil temelli bir programla öğrencilerimizin beş temel gelişim alanı olan özbakım, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ile motor gelişimini destekliyoruz.

Koray Varol Akademi Anaokulu Temel Amaçları

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli değerlerine bağlı
 • Eleştirel düşünebilen
 • Problem çözebilen
 • Yaratıcı
 • Disiplinli
 • Çevreye duyarlı
 • Bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren
 • Sorumluluklarının farkına varan
 • Duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren
 • Sanat ve spora dair yeteneklerini geliştiren
 • Soran, sorgulayan
 • İletişim kurabilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atabilmelerini sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan okul programı, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin mutfakta, parkta, oyun odasında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven başarılı bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir.

Anaokulu Programı

anaokulu programı

Koray Varol Akademi Anaokulu olarak hayat başarısı ve akademik başarının kalıtsal olmadığına, küçük yaşta kazanılan doğru becerilerle gelişebileceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin en temel ihtiyacının güven olduğunu biliyoruz. Bu temel ihtiyaçları odak noktasına koyarak Koray Varol Akademi Anaokulunda müzik ve yabancı dil temelli bir programla öğrencilerimizin beş temel gelişim alanı olan özbakım, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ile motor gelişimini destekliyoruz. Anaokulu programında;

 • Öğrencilerimiz sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında öz denetim ve öz güven duygularını kazanarak ilkokul programına hazırlanır.
 • Öğrenmekten zevk alan, başarılarından sevinç duyan bireyler yetiştirilir.
 • Mutlu çocuk öğrenir ilkesiyle hareket edilir.
 • 4C becerileri denilen Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, İletişim ve İşbirliği programın merkezinde yer alır.
 • Yapıcı disiplin anlayışı çerçevesinde kendi sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirilir.
 • Çift öğretmen uygulamamız vardır. Sınıfta her zaman alanında okul öncesi ve çocuk gelişimi alanından mezun iki öğretmen bulunur.
 • Fiziksel ölçüm testleriyle yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrenciler en uygun sportif branşlara yönlendirilir. Öğrencilerimiz lisanslı spor yapmaya teşvik edilir.
 • Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine olanak tanıyan yan alan derslerine programda haftalık olarak yer verilir. Bu derslere (İspanyolca, Görsel Sanatlar, Müzik, STEAM, Beden Eğitimi ve Oyun, Yoga, Dans, Satranç ve Drama) branş öğretmenleri girer.
 • Proje tabanlı öğrenme modeli uygulanır. Öğrenciler o tema için planlanan bir proje ile öğrenme süreçlerini ürüne yansıtırlar. Her sene sonunda okulumuzda bir proje şenliği gerçekleştirilir.
 • Koray Varol Akademi Anaokulu butik bir yapıda olup iki adet 5 yaş sınıfımız vardır. Sınıflarımıza öğrenci kaydı öncelik sırası dikkate alınarak rehberlik biriminin yaptığı görüşmelerle gerçekleşir.